Statybos darbų vadovas

Kompetetingas statybos darbų vadovas privalo vadovauti statinio statybos darbams visais atvejais, išskyrus I grupės nesudėtingųjų statinių statybą. Įprastai darbų vadovą paskiria statybos darbus atliekantis rangovas. Kitais atvejais (pavyzdžiui, kai statybos darbai vykdomi ūkio būdu), paskirti (pasamdyti) statybos darbų vadovą yra statytojo pareiga. Apie paskirtą statinio statybos darbų vadovą nustatyta tvarka turi būti informuota Statybos inspekcija. Pažymėtina, kad statinio darbų vadovas privalo turėti tinkamą kvalifikaciją (statybos inžinieriaus išsilavinimą) ir ne mažiau kaip dvejų metų profesinę patirtį.

Statybos darbų vadovo užduotis – atlikti bendrųjų statybos darbų vadovo funkciją, įgyvendinti statinio projektą, vadovauti statybos darbams, koordinuoti statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą, pagal kompetenciją atsakyti už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Asmenims, kurie vykdo statybos darbus ūkio būdu ir nesamdo rangovo, UAB „Panta“ siūlo statybos darbų vadovo organizavimo paslaugas. Jei vykdote objekto statybos darbus savarankiškai, kviečiame kreiptis į mus dėl statybos vadovo paslaugų. Mes užtikrinsime, kad Jūsų statybos darbai vyktų sklandžiai, kokybiškai ir atitiktų teisės aktų reikalavimus.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!