Energijos naudingumo sertifikatų paruošimas

Pastato energijos naudingumo sertifikavimas yra privaloma procedūra, reglamentuota teisės aktų nuostatomis. Lietuvos Respublikoje pastato energijos naudingumo sertifikavimas atliekamas įgyvendinant 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2002/91/EB.

Pastato energijos naudingumo sertifikavimą gali atlikti tik specialistas, turintis atitinkamą kvalifikaciją bei galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikacijos atestatą.

Pastato energijos naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Atliekant pastato energijos naudingumo sertifikavimą įvertinami pagrindiniai pastato parametrai (patalpų temperatūra, santykinė drėgmė, tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio temperatūros kitimo dinamika, gali būti atliekama termolizinė analizė, remiantis gautais rezultatais atliekami skaičiavimai ir nustatoma tiriamo objekto būklė bei jo energijos išsaugojimo bei vartojimo efektyvumas.

Atlikus pastato vertinimą nustatoma pastato energetinio naudingumo klasė (A++ (aukščiausia klasė), A+, A, B, C, D, E, F, G (žemiausia klasė)) ir išduodamas sertifikatas, kurio galiojimo trukmė – 10 metų.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!