Garso klasifikavimo protokolas

Organizuojame natūrinius akustinius matavimus ir Garso klasifikavimo protokolo parengimą. Jei Jums reikalinga pastato garso kokybės nustatymo paslauga, kviečiame kreiptis į mus – kvalifikuoti UAB „Panta“ specialistai padės atlikti visus reikiamus darbus ir gauti Garso klasifikavimo protokolą.

Tam tikros kategorijos pastatai privalo atitikti jiems taikomus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo, todėl prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, Statybos užbaigimo komisijai būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą (techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 3 priedo 11 punktas). Be to, garso klasifikavimo protokolas gali būti kaip papildomas įrodymas, kad pastatas (jo dalis) atitinka teisės aktų reikalavimus (arba atitinka tam tikros klasės reikalavimus) tuo atveju, jei pastatas (ar jo dalis) būtų parduodamas.

Pagal statybos techninį reglamentą, pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybę būtina įvertinti ir garso klasifikavimo protokolą privaloma parengti šiems naujai statomiems, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams:

  • dvibučiams ar daugiabučiams namams;
  • sublokuotiems gyvenamiesiems pastatams;
  • gydymo paskirties pastatams;
  • ugdymo paskirties pastatams;
  • viešbučių paskirties pastatams.

Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė neprivalo būti nustatyta, tačiau gali būti įvertinta statytojo (užsakovo) pageidavimu.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė nustatoma atliekant akustinius matavimus ir gali būti įvertinta viena iš penkių nustatytų garso klasių (akustinio komforto):

  • A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
  • B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
  • C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
  • D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
  • E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.

Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003, naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų (pavyzdžiui, ugdymo įstaigų, viešbučių ir kitų) vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė neturėtų būti žemesnė kaip E.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!