Inžinerinių tinklų ir statinių kontrolinės nuotraukos

Statinių kontrolinės (išpildomosios) nuotraukos – tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Šie matavimai reikalingi pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti.

Rengiant statinio kontrolinę nuotrauką atliekami tokie pagrindiniai darbai:

  • Atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje;
  • Nurodomi statinio atstumai iki sklypo ribų;
  • Nurodomi aukštingumo parametrai bei kita svarbi informacija.

Inžinerinių tinklų kontrolinės nuotraukos – tai geodeziniai matavimai, atliekami nutiestiems požeminiams tinklams ir komunikacijoms. Šių objektų matavimai yra privalomi pagal nustatytą tvarką, prieš pradedant juos naudoti. Pavyzdžiui, požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Rengiant inžinerinių tinklų kontrolinę nuotrauką atliekami šie darbai:

  • Atliekami kontroliniai inžinerinių tinklų matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje;
  • Nustatomi matuojamų inžinerinių tinklų aukščiai (altitudės);
  • Nustatoma planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų;
  • Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes.

Jei Jums reikalinga statinio ir inžinerinių tinklų kontrolinė nuotrauka, kviečiame kreiptis į mus. UAB „Panta“ specialistai suorganizuos kokybišką visų reikiamų darbų atlikimą ir Jūsų objekto kontrolinės nuotraukos paruošimą.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!