Kadastriniai matavimai

Atliekant kadastrinius (geodezinius) matavimus identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ar objekto plotas ir kiti daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, o juos atlikti gali tik asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją (galiojantį matininko kvalifikacijos pažymėjimą).

Atlikus kadastrinius matavimus parengiama nekilnojamojo turto objekto (žemės sklypo ar pastato) kadastro duomenų byla, kuri turi būti suderinta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu skyriumi. Kadastro duomenų byloje saugomi nekilnojamojo objekto dokumentai, kuriuose nustatytas objekto plotas, ribos, gretimų sklypų savininkų (bendrasavininkų) ir suinteresuotų valstybinių institucijų derinimai, vidutinė vertė ir kita aktuali informacija. Parengtą ir suderinta kadastro duomenų byla turi būti užregistruota VĮ Registrų centre (tą gali padaryti objekto savininkas arba įgaliotas asmuo).

UAB „Panta“ dirbantys specialistai (matininkai) turi reikiamą kvalifikaciją bei ilgametę patirtį. Bendrovė organizuoja kadastrinių žemės sklypų, pastatų ar kitų objektų kadastrinius matavimus (inventorizaciją) bei parengia nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas. Organizuojame kadastrinius matavimus tiek naujai pastatytiems pastatams (patalpoms), tiek seniems, tačiau nekilnojamojo turto registre neįregistruotiems statiniams, butams (patalpoms), esantiems renovuotame name, taip pat prieš keičiant statinio paskirtį, norit padalyti pastatus ar patalpas, atlikti turto vienetų perdalijimą.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami siekiant nustatyti tikslias žemės sklypo ribas bei plotą. Paprastai tokie matavimai atliekami prieš žemės sklypo padalijimą, atidalijimą, sujungimą, norint sudaryti pardavimo, nuomos, panaudos ar kitą notariškai tvirtinamą sandorį, ar tiesiog žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, kad vėliau naudojantis sklypu ar vykdant statybas nekiltų abejonių dėl sklypo ploto ar ribų.

Mūsų organizuojamos žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos:

 • Žemės sklypų kadastriniai matavimai;
 • Gyvenamosios paskirties žemės sklypų kadastriniai matavimai;
 • Žemės ūkio paskirties sklypų kadastriniai matavimai;
 • Komercinės paskirties sklypų kadastriniai matavimai;
 • Pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypų kadastriniai matavimai;
 • Žemės sklypų kadastriniai matavimai po detalaus plano;
 • Žemės sklypų kadastriniai matavimai po žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projekto.

Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus vykdomi šie pagrindiniai darbai:

 • nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės;
 • apskaičiuojamas žemės sklypų plotas ir statinių geometriniai parametrai;
 • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai,
 • atliekami statinių kampų žymėjimo darbai ir parengiamas pastato „pririšimo“ žemės sklype planas;identifikuojami ir atžymini žemės naudojimo apribojimai ir servitutai;
 • parengiamas žemės sklypo planas;
 • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla;
 • kadastrinių matavimų byla suderinama su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu skyriumi;
 • užsakovui pageidaujant, kadastro duomenų byla užregistruojama VĮ Registrų centre;
 • atliekami kiti būtini, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti veiksmai.

Pastatų (statinių) kadastriniai matavimai (inventorizacija) atliekami naujai pastačius, rekonstravus, suremontavus ar kitaip pertvarkius statinį, siekiant atidalyti nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo turto objektą, atidalyti nekilnojamojo turto objekto dalį, sujungti kelis nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną nekilnojamojo turto objektą, siekiant atlikti kitus veiksmus, taip pat pageidaujant objekto savininkui ar naudotojui.

Kadastriniai matavimai gali būti atlikti įvairiems nekilnojamojo turto objektams, pavyzdžiui: pastatams, gyvenamiesiems ar sodo namams, patalpoms, butams, garažams, stoginėms, palėpėms, taip pat inžineriniams statiniams – gatvėms, keliams, aikštelėms, pėsčiųjų ir dviračių takams, geležinkeliams, tvoroms, inžineriniams tinklams (vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų, šilumos, dujų, elektros, ryšių ir kiti tinklai, hidrotechnikos statinys, bokštas, rezervuaras ir kt.).

Mūsų organizuojamos pastatų kadastrinių matavimų (inventorizacijos) paslaugos:

 • Gyvenamųjų namų kadastriniai matavimai;
 • Butų kadastriniai matavimai;
 • Garažų kadastriniai matavimai;
 • Pagalbinių pastatų kadastriniai matavimai;
 • Sodo namelių ir kitų sodo pastatų kadastriniai matavimai;
 • Gamybinių ir sandėliavimo pastatų bei patalpų kadastriniai matavimai;
 • Pramoninių pastatų kadastriniai matavimai;
 • Inžinerinių tinklų ir statinių kadastriniai matavimai.

Atliekant pastatų (statinių) kadastrinius matavimus vykdomi šie pagrindiniai darbai:

 • Įvertinami statinio statybos dokumentai, anksčiau jau atlikti matavimai ir kita statytojo suteikta informacija;
 • Nustatomi statinio kadastro duomenys (statinio išmatavimai, plotas, statybos pradžios bei pabaigos metai, naudojimo paskirtis, statinio kategorija ir kiti statinio savybes nusakantys parametrai);
 • Parengiamas statinio (-ių) išdėstymo planas bei statinio aukštų planai;
 • Užpildomos kadastro duomenų formos;
 • Nustatoma statinio vertė;
 • Parengiama kadastro duomenų byla.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!