Neregistruotų statinių įteisinimas

Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato privalomą statinių registraciją, todėl visi pastatyti ir nebaigti statyti statiniai privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. To nepadarius statinių savininkams gali būti taikomos teisės aktuose numatytos sankcijos.

Kiekvienais metais tiek pastatų įteisinimą, tiek projektavimą reglamentuojantys teisės aktai keičiasi, o pastatų įteisinimas tampa vis sudėtingesnis ir brangesnis, todėl patariame negaišti ir padaryti tai dabar.

Siekiant įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre (įteisinti), būtina išmanyti šią sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, žinoti privalomas atlikti procedūras, jų atlikimo terminus, taigi, statinio įregistravimo procedūra gali pareikalauti nemažai žinių ir sukelti sunkumų. Siekdami padėti Jums išvengti papildomų rūpesčių bei sutaupyti laiko, siūlome neregistruotų statinių įteisinimo paslaugos organizavimą. Dažniausiai pastatų įteisinimas priklausomai nuo jo paskirties užtruks nuo 2 iki 3 mėnesių.

UAB „Panta“ organizuoja šias paslaugas, būtinas neregistruoto statinio įteisinimo procedūrai atlikti:

  • Statinio projekto parengimas ir suderinimas su atitinkamomis institucijomis;
  • Techninių sąlygų išėmimas;
  • Inžinerinių tinklų projektavimas;
  • Pastatų įteisinimo dokumentų paruošimas ir pateikimas atitinkamoms valstybės institucijoms;
  • Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
  • Statinio statybos užbaigimo deklaracijos užpildymas;
  • Kitų reikiamų darbų atlikimas.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!