Techninė priežiūra

Nuo statinio statybos darbų pradžios iki pat statinio statybos užbaigimo akto surašymo privaloma techninė priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, laikantis statybos rangos sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

Organizuojame profesionalias ir kokybiškas statybos objektų techninės priežiūros ir vertinimo paslaugas:

  • Kontroliuojame ar atliekami statybos darbai atitinka statinio projektą ir laikantis statybos leidime bei rangos sutartyje numatytų terminų;
  • Užtikriname, kad rangovas laikytųsi visų rangos sutarties sąlygų, saugos darbe ir aplinkos apsaugos reikalavimų;
  • Tikriname statybos metu naudojamų statybinių medžiagų bei įrenginių kokybę ir atitikimą statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, kontroliuojame, ar pateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • Tikriname atliktų statybos darbų kokybę (taip pat ir paslėptų statybos statinio konstrukcijų);
  • Atliekame statinių, pastatų ir konstrukcijų ekspertizę;
  • Dalyvaujame išbandant bei pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius statinius, įrenginius ir konstrukcijas;
  • Bendradarbiaudami su rangovu, rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus, dalyvaujame statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūroje.

SUSISIEKIME JAU DABAR IR APTARKIME JŪSŲ PROJEKTĄ!